Novinářská zaujatost proti Izraeli

Jak si někdo může dovolit použít toto negativně zbarvené slovo k podstatnému jménu, které pojmenovává stát čítající sedm a půl milionů obyvatel, v titulku článku? Znamená to snad, že všichni obyvatelé Izraele zabíjeli?

The pleasure of not being social enough

I hate being social. Especially in social media. I hate the fact that there is fifty people online on Facebook and still there is no one to go out with in the night.

Thoughts about staying in

I am done with all the social media stuff. I guess I passed the point where I suffered from the constant feeling of sharing everything online. Shared and be shared.