Právě dnes

Dnes, čtvrtého října 2011 si o mně myslí, že jsem naprosto dokonalá.