Burn, burn, burn

19 June 2010

The ones who are mad to live
mad to talk
mad to be saved.

motivThey danced down the streets
and I shambled after
as I have been doing all my life after people who interest me
because the only people for me are the mad ones.
The ones who are mad to live
mad to talk
mad to be saved
desirous of everything at the same time.
The ones that never yawn or say a commonplace thing
but burn, burn, burn…
Jack Kerouac

Tančili ulicemi
a já se loudal za nimi,
jak to dělám celý svůj život za lidmi, kteří mne zaujmou,
protože jediní lidé pro mě jsou blázni.
Ti, kteří jsou zbláznění do života,
šílení do mluvení,
posedlí, aby byli spaseni,
chtějící všechno ve stejnou dobu.
Ti, kteří nikdy nezívají a neříkají otřepané věci,
jen planou, planou, planou…

So when your mind’s made up
burn.