about boys

Právě dnes

4 October 2011 | Published in Diary | Comments (0)

Dnes, čtvrtého října 2011 si o mně myslí, že jsem naprosto dokonalá.

Poslední dny naší známosti

25 September 2011 | Published in Diary | Comments (0)

motiv

Read more »

As I wanted to be the sky

12 May 2011 | Published in Issues | Comments (2)

motiv

Read more »

I wanna be here now

19 March 2011 | Published in Diary | Comments (0)

motiv

Read more »

The only ones

10 February 2011 | Published in Issues | Comments (0)

white blank page

Read more »

Falling for Turkey

21 December 2010 | Published in Issues | Comments Off on Falling for Turkey

motiv

Read more »

Kdo vchází do jejích snů

26 October 2010 | Published in Issues | Comments (4)

motiv

Read more »

O vašich vztazích

28 August 2010 | Published in World around me | Comments (1)


Read more »

How to save the Muse

23 August 2010 | Published in Issues | Comments (4)

Dnešní počasí: sílící sklon k sebepopření.

motiv

Read more »

Dny jako tyto

17 August 2010 | Published in Diary | Comments (2)

motiv


Read more »