about dreams

Impossible to catch a firefly

30 October 2010 | Published in Diary | Comments (1)

motiv

Read more »

Kdo vchází do jejích snů

26 October 2010 | Published in Issues | Comments (4)

motiv

Read more »

I wonder what happened to her in the past

8 October 2010 | Published in Issues | Comments (2)

motiv


Read more »

Jednadvacetiletá

14 September 2010 | Published in Diary | Comments (4)


Read more »

How to save the Muse

23 August 2010 | Published in Issues | Comments (4)

Dnešní počasí: sílící sklon k sebepopření.

motiv

Read more »

Z Cesty

1 August 2010 | Published in Issues | Comments (0)


Read more »

If I could be a queen just for one day

6 July 2010 | Published in Journalistic sandpit | Comments (0)

motiv


Read more »

Šeptám si do ticha

12 June 2010 | Published in Journalistic sandpit | Comments (5)

motiv

Read more »

Imitation of life

10 May 2010 | Published in Issues | Comments (12)

motiv


Read more »

Když někdo chce být někým, kdo jde žitem kdes

3 May 2010 | Published in World around me | Comments (2)


Read more »