Zanzibar: PROLOGUE

I have travelled thousands miles, I’ve met lot of people, some of them were being honest with me, some of them were just seeing me as a walking ATM machine.

Rok 2015 v jednom odstavci

Letos se mi zesralo tolik věcí, kolik se mi nezesralo od té doby, co jsem se přistěhovala do té zasrané Prahy.

Next Page