May 2010

Writing to reach you

27 May 2010 | Published in Diary | Comments (5)

motiv


Read more »

In loving memory

18 May 2010 | Published in Issues | Comments Off on In loving memory

motiv


Read more »

Imitation of life

10 May 2010 | Published in Issues | Comments (12)

motiv


Read more »

Když někdo chce být někým, kdo jde žitem kdes

3 May 2010 | Published in World around me | Comments (2)


Read more »

Holandsko aneb cesta tam a zase zpátky: 5. a 6. den

1 May 2010 | Published in Diary | Comments (8)

motiv

Ako to skončí v tom Holandsku? Zosobáší sa nemecký pár? Podarí sa vykúriť stany? Zúčastní sa Iva a Zuzka workshopov posledný deň? Podarí sa dopiť všetku kávu? Nájde sa miesto kde sa dá napísať zápočet?
Read more »